İşe Alım Süreçleri

İşe alım sürecindeki amacımız bizlerle çalışmak isteyenleri 'doğru işe doğru insan' prensibiyle değerlendirmektir. İşe alım ve yerleştirme sürecinde Mesa Badem olarak dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin iş başvurularında fırsat eşitliği sağlarız. Çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçeriz.

Pozisyonun gereklerine göre;

Yabancı Dil Sınavı
Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
Profil Analizleri


uygularız. Yıllık olarak yapılan kadro planları doğrultusunda, açık pozisyonlarımız için hazırlanan ilanlarımıza gelen başvuruları değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları yerleştiririz. İşe alım sürecimizde hem şirket kültürüne uyumu açısından temel yetkinlikleri - başarma azmi, sorumluluk ve inisiyatif, müşteri odaklılık - hem de pozisyona göre kişisel ve mesleki yetkinlikleri değerlendiririz.